Last edited by Akim
Friday, July 31, 2020 | History

1 edition of Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Pedr, Llanbedr y Cennin, Aberconwy, Cymru = found in the catalog.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Pedr, Llanbedr y Cennin, Aberconwy, Cymru =

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Pedr, Llanbedr y Cennin, Aberconwy, Cymru =

Memorial inscriptions of the Church of Saint Peter, Llanbedr y Cennin, Aberconwy, Wales.

  • 104 Want to read
  • 37 Currently reading

Published by Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society in Menai Bridge .
Written in English


Edition Notes

Other titlesMemorial inscriptions of the Church of Saint Peter, Llanbedr y Cennin, Aberconwy, Wales.
SeriesCyfres gyfeiriadol = -- Records series -- M180, Cyfres gyfeiriadol -- M180.
ContributionsGwynedd Family History Society.
The Physical Object
Pagination1 microfiche
ID Numbers
Open LibraryOL19465509M

Penmynydd – Eglwys Sant Gredifael St Edwen’s Church Llanedwen is one of only a few churches in Wales in regular use to be lit entirely by candles. It uses the Book . Mae tân mawr wedi dinistrio eglwys a chlwb nos yng Nghasnewydd. Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i’r tân yn Eglwys Gymunedol Bethel a hen glwb Zanzibar yn ardal Stow Hill o’r ddinas ychydig wedi 6 neithiwr. Roedd fflamau’n llosgi drwy’r eglwys a’r awyr yn dew â mwg tywyll.

O hyd tua danfonwyd adysgrifau o gofnodion y cofrestri plwyf at yr esgob ar ddiwedd pob blwyddyn. Prin yw'r adysgrifau cynnar o blwyfi Cymru cyn Am ddyddiadau adysgrifau'r esgob sydd wedi goroesi, gweler Cofrestri Plwyf Cymru/Parish Registers of Wales, fel nodwyd yn flaenorol. Mynediad. Eglwys Sant Cadog, Llancarfan. Ym mynwes dyffryn glas, mae Eglwys Sant Cadog yn ffynnu mewn pentref sy’n enwog am ei fynachlog ers y flwyddyn OC. Cydnabyddir hi fel lle a gynhaliodd Cristnogaeth Geltaidd yn ystod goresgyniad yr Eingl Sacsoniaid.

Image caption Mae Eglwys Aber-erch yn un o'r rheiny allai gau. Gallai nifer o eglwysi ym Mro Eifionydd orfod cau er mwyn arbed arian i'r Eglwys yng Nghymru. Dan y cynllun sy'n cael ei drafod.   Eglwys Teilo Sant Ar benwythnos 13 ac 14 Hydref , agorwyd Eglwys Llandeilo Tal-y-bont, Pontarddulais yn swyddogol yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.


Share this book
You might also like
Ford full size trucks, 1987-91 repair manual

Ford full size trucks, 1987-91 repair manual

Day of the trumpet

Day of the trumpet

Oliver Cromwells letters and speeches

Oliver Cromwells letters and speeches

Specialist conference on culture collections of micro-organisms, London, August, 1947.

Specialist conference on culture collections of micro-organisms, London, August, 1947.

Macedonian camouflage in the light of facts and figures.

Macedonian camouflage in the light of facts and figures.

Miscellanies upon various subjects

Miscellanies upon various subjects

Rwanda National Police

Rwanda National Police

Species conservation and management

Species conservation and management

The world cup

The world cup

1997 revisions to Washingtons juvenile offender sentencing laws

1997 revisions to Washingtons juvenile offender sentencing laws

How we think

How we think

social interactional approach to counselling/psychotherapy

social interactional approach to counselling/psychotherapy

solar wind-magnetosphere system

solar wind-magnetosphere system

Eastern Orthodox Church.

Eastern Orthodox Church.

Sneaky people

Sneaky people

Discrete semiconductors for surface mounting (SMD).

Discrete semiconductors for surface mounting (SMD).

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Pedr, Llanbedr y Cennin, Aberconwy, Cymru = Download PDF EPUB FB2

Mae’r eglwys wledig hon ar safle addoli sydd wedi bodoli ers y 13eg ganrif. Dewch i weld ei harddwch hynafol, yng nghanol prydferthwch Dyffryn Conwy, a chlywed am ei hanes rhyfeddol.

Fydd lluniaeth ar gael. 7 Medi am - pm. Sgwrs hanes 2pm. 8 Medi pm - pm LL32 8UY. Byddai'r eglwys gyntaf ar y safle, a adeiladwyd ychydig ar ôl OC, wedi'i gwneud o fwd a phlethwaith ac fe'i gelwid yn Llananno.

Adeiladwyd yr eglwys gyntaf i gael ei hadeiladu o gerrig yn yr 11eg neu'r 12fed ganrif ac fe'i cysegrwyd i'r Santes Fair. Mae'n Llanbedr y Cennin i'r eglwys gael ei hailgysegru i Sant Pedr gan un o'r Tywysogion Cymreig a fyddai wedi Cymru = book yn aros yn Llys Rhosyr gerllaw yn.

Arysgrifau Cerrig-coffa Mynwent Eglwys Tanysgafell, Tanysgafell, Bethesda, Plwyf Llandygái, Arfon, Gwynedd, Cymru Helen Hughes, Eileen Pritchard Gwynedd Family History Society - Cymdeithas Hanes Teuluoedd, - 33 pages.

Sefydlwyd yr eglwys wreiddiol yma gan Sant Edwen yn AD. Adeiladwyd yr eglwys newydd yma'i dylunio gan Henry Kennedy gan ddefnyddio peth o'r cerrig gwreiddiol.

Mae'r eglwys wedi'i rhestru ar Radd II. Gellir gweld y twr a'r meindwr o ardal eang. Y tu mewn mae nifer o. Eglwys restredig Gradd II*, y mae'r rhan fwyaf ohoni yn ailadeilad oac mae'r tu mewn yn odidog.

Mae tair haen i'r pulpud, organ siambr yn y galeri gorllewinol ac mae enwau'r ffermydd lleol wedi'u paentio ar y corau. O dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael.

Credir i’r Eglwys ei sefydlu gan Beuno Sant o gwmpasac iddo fod wedi sefydlu eglwys a man dysgu Celtaidd ar fan y lle mae’r Eglwys yn sefyll heddiw.

Mae’r Eglwys hefyd yn un o’r prif fannau ar hyd llwybr y pererinion i Enlli. Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y.

Dywedir fod Eglwys Sant Sannan, sydd wedi'i lleoli yng nghanol pentref Llansannan, Conw wedi ei chodi yn y 13g; cyfeirnod grid OS: SHSaif Llansannan tua saith milltir i'r de o eglwys cynharach, tua chanllath i ffwrdd, ac mae ei holion i'w gweld hyd heddiw.

Oherwydd fod ynddi lawer o rannau canoloesol, gwreiddiol, cafodd ei chofrestru gan Cadw yn Gradd II*. Mae hen eglwys Dewi Sant o dan ofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill. Daw’r eglwys o’r bymthegfed ganrif yn bennaf: mae rhan fwyaf o’r ffenestri, y sgrin a’r groglofft yn dyddio o’r ganrif honno.

Mae’r bedyddfaen syml iawn yn rhywbeth arall sydd wedi goroesi o’r canoloesoedd ond daw’r seddau a’r pulpud ac yn wir sedd y sgweier a’r gangell o’r ddeunawfed ganrif.

Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru oddeutu o eglwysi ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Mae ein heglwysi yn amrywio o ran rhif aelodaeth, o nifer fach i gannoedd. Caiff yr eglwysi eu harwain gan flaenoriaid, yn cael eu hethol gan y gynulleidfa.

Mae gan tua hanner ein heglwysi weinidog sydd, gyda chymorth y blaenoriaid, yn arwain y gwaith o. Mae gennym rywfaint o le yn yr adeilad ar gyfer rhai nad ydynt yn aelodau o'r eglwys, ond rhaid cysylltu â ni o flaen llaw i drefnu.

Am fwy o wybodaet h cysyllter â [email protected] neu ffoniwch/anfon neges at Bydd modd gwrando ar y bregeth o tua 12yp ymlaen. Sain, gwasgwch YMA. Fideo, gwasgwch YMA. Menter newydd wedi'i sefydlu yn Silian, ger Llanbedr Pont Steffan, gyda'r nod o ail-agor Eglwys San Silian fel canolfan gymunedol.

Eglwys Credifael Sant - St Gredifael's Church. likes. 14th Century church on Anglesey that is home to internationally important alabaster Tudor family tombs, which are in urgent need of conservation. Saif Eglwys Sant Berres, ym mhentref bychan Llanferres, Sir Ddinbych, Cymru, ar ymyl yr A rhwng Yr Wyddgrug a yn neoniaeth Yr Wyddgrug, ac yn perthyn i'r Eglwys yng Nghymru.

Cofrestrwyd yr eglwys gan Cadw fel adeilad graddedig - Gradd II. Yn ôl yr esgobaeth byddai'n costio oddeutu miliwn o bunnau i atgyweirio'r Eglwys Sant Padarn.

Ar hyn o bryd, mae dŵr yn gollwng oherwydd "nam pensaernïol" pan gafodd yr adeilad ei godi dros Sefydlydd yr eglwys yn Llandwrog, sef Eglwys, Sant Twrog, Llandwrog oedd Twrog Sant, sef Twrog ap Ithel Hael o Lydaw yng nghanol y yn un o gydweithwyr Beuno mai cell amrwd oedd yr eglwys gyntaf, wedi'i amgáu gyda ffens neu glawdd ar ffurf weddol grwn - sylwer ar siâp mynwent yr eglwys hon hyd heddiw.

Cyfarfod cyhoeddus i drafod pryderon y bydd yn rhaid cau Eglwys Sant Padarn yn Llanberis, Gwynedd, gan fod to'r adeilad yn gollwng. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Unported license.: You are free: to share – to copy, distribute and transmit the work; to remix – to adapt the work; Under the following conditions: attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.

You may do so in any reasonable manner, but not in. Y mae nifer o eglwysi a chapeli yn Llanbedr Pont Steffan.

Cewch hyd i wybodaeth a manylion cyswllt isod. Eglwys San Pedr: Yr Eglwys yng Nghymru: Parchg. Marc Rowlands: Capel Dewi Sant y Brifysgol: Yr Eglwys yng Nghymru: Adeilad Dewi Sant, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae Eglwys Sant Grwst wedi derbyn dros £, gan y Loteri Genedlaethol er mwyn uwchraddio'r adeilad hanesyddol. Yn Llanrwst, Sir Conwy, mae Eglwys Sant Grwst neu Eglwys Grwst rhai o greiriau'r Tywysogion Cymreig yma, gan gynnwys Llywelyn wyd yr eglwys i sant Grwst (weithiau 'Crwst'); ni wyddys lawer amdano ond ei fod yn sant lleol.

Mae'r eglwys yn adeilad rhestredig Gradd I. Oherwydd yr amryfusedd ynglŷn ag enw'r sant, ceir cyfeiriadau at yr eglwys wrth yr enw Eglwys Sant.

Saif Eglwys Sant Rhychwyn (a gaiff hefyd ei hadnabod fel Eglwys Llywelyn neu Eglwys Llanrhychwyn) ym mhentref Llanrhychwyn tua dwy filltir i'r gorllewin o Drefriw, Sir Conwy (SH). Dyma eglwys y plwyf, a gysegrwyd i Sant 'n adeilad rhestredig Gradd I ac yn ôl rhai haneswyr dyma eglwys hynaf Cymru.Eglwys gadeiriol yn ninas Caerwysg, Dyfnaint, De-orllewin Lloegr, yw Eglwys Gadeiriol hi'n enwog am ei phensaernïaeth Gothig ac yn dyddio o ddiwedd y 13g a dechrau'r ganrif olynol.

Yn llyfrgell yr eglwys gadeiriol cedwir llawysgrif ganoloesol sy'n cynnwys y testun Lladin Cronica de Wallia ('Cronicl Cymru'), fersiwn o Frut y Tywysogion.

Dolenni allanol.cyfarfod Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ar Medi ddirfawr ac mae gennym fel eglwys y dasg a’r cyfle i ysgwyddo’r holl gyfrifoldeb ariannol am Athrofa Padarn Sant.

Cyllid: cynnydd cadarnhaol ar adeg anodd.